Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

23:56
Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
— Henry Ford
Reposted fromavooid avooid viasomebodytolove somebodytolove

April 18 2018

23:08
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapaasiak paasiak
23:08
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viapaasiak paasiak
23:08
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viapaasiak paasiak
23:07
7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence viapaasiak paasiak
23:07
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaodnowa odnowa
23:06
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaunmadebeds unmadebeds
23:04
8587 c60a
Reposted fromicanread icanread viakikkeer kikkeer
23:04
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunmadebeds unmadebeds

April 16 2018

15:01
14:59
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas.
— Colleen Hoover
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaodnowa odnowa
14:59
Może o to właśnie chodzi w życiu. Żeby ktoś przy Tobie był, na dobre i na złe.  Zawsze.  Kiedy ciemno, źle, gdy świeczka się nie pali.  Pomimo, mimo i wbrew, nawet gdy wydaje nam się, że nikogo nie potrzebujemy, bo jesteśmy tak samowystarczalni.  Nie prawda.  Ludzie potrzebują innych ludzi. W pojedynkę nie mogą istnieć.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaodnowa odnowa
14:58
1214 a779

awake-society:

Make your choice

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaodnowa odnowa
14:58
I love late night conversations, late night drives, late night snacks, late night showers, everything’s better at night.
— Unknown
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaodnowa odnowa
14:58
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viaodnowa odnowa
14:58
Najpierw musisz uporządkować siebie. Poukładać środek duszy. Wyczyścić serce z ran, zadrapań i lęków. Objąć łagodną myślą. Dopiero gdy ogarniesz tę wewnętrzną lawinę, to drżenie łez, kolan i powiek, zobaczysz, jak szybko będzie porządkował się świat zewnętrzny. Jak mocno będzie Cię zachwycał.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaodnowa odnowa
14:56
5453 eb3c 500
Reposted fromundertow undertow viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:55
7308 d097 500
14:55
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viaodnowa odnowa
14:55
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viaodnowa odnowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl