Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

crying-lightning
19:11
crying-lightning
19:11

April 02 2017

crying-lightning
14:58
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaalliwantisyou alliwantisyou
crying-lightning
14:58
Nic mnie tak nie dobija jak ta bezradność. To, że musisz grzecznie przypominać ludziom, by coś zrobili dla ciebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
14:58
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaunmadebeds unmadebeds
crying-lightning
14:57

Museum of Modern Art

New York, NY

Reposted fromweightless weightless viaalliwantisyou alliwantisyou

March 31 2017

18:23
crying-lightning
18:23
crying-lightning
18:21
7869 e01f 500
Reposted fromdusix dusix viacappaque cappaque
crying-lightning
18:20
2191 3dcc 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunmadebeds unmadebeds
crying-lightning
18:18
3697 1bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacappaque cappaque
crying-lightning
18:18
- (...) Czym jest dla ciebie kobiecość?

- Gdy ktoś o tym mówi, zwykle zwraca uwagę na wygląd kobiety, jej sposób poruszania się, patrzenia, zachowania. Dla mnie to przede wszystkim ciepło, opiekuńczość, ale i umiejętność bycia zalotną i tajemniczą. Jednak dużo ważniejsza od urody jest akceptacja siebie. Kobieta piękna to kobieta pewna siebie, która dobrze rozumie swoje gesty i zachowanie. Taka, która poznała swoje potrzeby, wie, czego chce i czego oczekuje od swego partnera.
— Paulina Krupińska dla magazynu "Skarb" 04.2017
Reposted fromflorentyna florentyna viacappaque cappaque
crying-lightning
18:17

March 26 2017

01:43
0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaxannabelle xannabelle
crying-lightning
01:43
crying-lightning
01:42
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaxannabelle xannabelle
crying-lightning
01:42
„Czy to było zakochanie? nie wiem... raczej nie. To było takie "coś". Taka magiczna więź. coś, czemu nie umiem nadać imienia. Coś, co Nas do siebie przyciągało i nie chciało puścić. Coś, co sprawiało, że chcieliśmy mówić sobie o wszystkim i, że oboje rozumieliśmy się bez słów. Nie wiem co to było.. ale było cholernie mocne."
— Veriolla, Moblo
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaxannabelle xannabelle

March 23 2017

12:08
6417 5200 500

raveneuse:

NOBUYOSHI ARAKI

crying-lightning
12:07
crying-lightning
12:07
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl