Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

14:05
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaiammistake iammistake

November 07 2018

10:19
Reposted fromFlau Flau viainto-black into-black
10:18
6866 781b
Reposted fromszatatan szatatan viainto-black into-black
10:17
Reposted fromshakeme shakeme viainto-black into-black
10:16

November 01 2018

18:20
Reposted frombluuu bluuu viainto-black into-black
18:19
6666 0d71
Reposted from4777727772 4777727772 viainto-black into-black
18:18
Reposted fromcats cats viaiammistake iammistake
18:18

October 27 2018

21:06
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viaiammistake iammistake
21:06
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viaiammistake iammistake
21:05
4225 ae8c 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaVanitate Vanitate

October 23 2018

22:24
I love my eyes when you look into them. I love my name when you say it. I love my heart when you touch it. I love my life when you are in it.
22:24
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viaiammistake iammistake
22:24
22:24
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaiammistake iammistake
22:23
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaiammistake iammistake

October 22 2018

15:18
8735 23b4 500
Reposted fromoll oll viasomebodytolove somebodytolove
15:17
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viagdziejestola gdziejestola
15:15
Wszystko zwykle zaczyna się od tego, że on całuje Twoją szyję.
Szyja jest miejscem, do którego na początku nieśmiało, potem coraz już odważniej, wcześniej czy później podążą usta wszystkich mężczyzn. Najpierw powoli, z ust na policzek, by koniuszkiem języka obrysować jego linię, by wargami musnąć półprzymknięte powieki.
(Dłonie wówczas błądzą gdzieś wzdłuż kręgosłupa. Wiśniewski pisał, że nie ma miłości, która nie zaczęłaby się od dotykania pleców.)

Potem niecierpliwa dłoń odsunie włosy, które zasłaniają te miejsca najdelikatniejsze stworzone do całowania, miejsca, które czekają na dotyk i zwykle są przyczynkiem do intymności, więc nie każdemu dane będzie je poznać. 

Całowanie szyi zwykle jest wstępem do wszystkiego, co potem. Wargi dotykające podbródka, prowadzących do obojczyków ścięgien, wreszcie muskające same obojczyki prowadzą do obłędu.

Panie Wiśniewski, Pan o tym zapomniał, ale nie ma miłości, która nie zaczęłaby się od całowania szyi, proszę mi uwierzyć.
— K.Całus - kiedyś jej nie lubiłam.
Reposted fromegoheart egoheart viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl