Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

11:30
Trzeba emocje wyrażać. W dzieciństwie uczą nas, że jak się złościsz, to jesteś zły. A to przecież bzdura.
— Joanna Kulig
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacinnamongirl cinnamongirl
11:30
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viacinnamongirl cinnamongirl
11:29
4917 0ca1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacinnamongirl cinnamongirl
11:29
Iceland.
11:29
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSmerfMaruda SmerfMaruda
11:29
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
11:28
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaiammistake iammistake

June 09 2018

18:53
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viaoxygenium oxygenium
18:52
3833 6160 500
18:52
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianami nami
18:52
18:51
7836 67b9 500
Reposted fromhagis hagis viawhatadesire whatadesire
18:49
7379 7c67
18:49
0971 7cb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
18:45
Ten, kto walczy z potworami, niechaj
baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań
patrzy też na ciebie.
Reposted fromcatchmelater catchmelater viawhatadesire whatadesire

June 06 2018

13:23
1020 9e6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialonelycat lonelycat
13:23
9359 7476
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialonelycat lonelycat
13:21
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie vialonelycat lonelycat
13:21
2469 9eaf 500
13:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl